Låg FODMAP Diet

Låg FODMAP Diet kan ge lindring av irritabelt tarmsyndrom (IBS).

Låg FODMAP Diet och Irritabelt tarmsyndrom (IBS)

Irritabelt tarmsyndrom (IBS) är det vanligaste gastrointestinala problemet världen över. Här i Sverige så har hela 5-10% procent av befolkningen detta problem. Dessutom så har så många som 40% har mindre problem någon gång i månaden.

Denna ofta försvagande funktionella störning uppvisar symtom som:

En patients symtom kan variera kraftigt och det finns ingen strategi för IBS som kan hjälpa alla. Därför försöker många människor självmedicinera och vänder sig till källor på internet. Ofta är dessa källor inte vetenskapliga, i ett desperat försök att hitta en behandling som kan fungera.

En ny föreslagen terapi för IBS, är låg FODMAP-diet. Det finns just nu bara lite forskning för att stödja dess effektivitet. Individer som har provat denna metod har haft blandade resultat.

I den här artikeln kommer vi att presentera de forskningsbaserade fakta som finns. Samt beskriva nuvarande begränsningar kring låg FODMAP-diet som en behandling för IBS.

Kolla även in vår artikel om förenklad FODMAP diet.

Alla studier som refereras finns längst ner i artiklen.

OBS!
Den som vill försöka detta program bör bara göra det i samråd med en registrerad dietist som har specifik utbildning i IBS.

Kort om IBS​

IBS kan börja när som helst i livet. IBS kan lösa sig oväntat under perioder och återkommer i vissa fall senare. Trots sin höga förekomst vet ingen med säkerhet vad som orsakar IBS.

Som potentiellt ursprung till IBS undersöker forskare effekterna av:

 • Fysisk och/eller känslomässig stress på tarmen.
 • Kostfrågor som matallergier eller känslighet.
 • Akut infektion (såsom resandes diarré).
 • Inflammation i tarmen och neurologisk överkänslighet inom mag-tarmkanalen,

Forskning har till exempel visat att individer med IBS tenderar att uppleva smärta i sina inre organ. Detta som svar på milda eller normala stimuli, såsom uppblåsthet (visceral överkänslighet). [1]

IBS-behandling inkluderar ofta kost- och livsstilsförändringar såsom:

 • Fibertillskott
 • Probiotika och mediciner (antispasmodika, laxermedel, antidepressiva medel).

Patienter måste ta ett individualiserat tillvägagångssätt för dietterapi. Detta eftersom det inte finns någon mat eller en livsmedelsgrupp som har visat sig utlösa IBS-symtom hos alla patienter. Och ingen behandling som fungerar hos varje person.

Se mer om detta i vår artikel om IBS diet förslag här.

Vad är Låg FODMAP Diet?

Sue Shepherd, en australiensisk expert och hennes kollegor, utvecklade ett nytt kosthanteringssätt som säger att det minskar IBS-symtom. De kallar det för den låga FODMAP-kosten, som står för:

 • Fermentable (Jäsbar)
 • Oligosackarider (t.ex. fruktaner, galaktaner)
 • Di-saccharides (t.ex. laktos)
 • Monosackarider (t.ex. glukos, fruktos)
 • And (Och)
 • Polyoler (t.ex. sorbitol, mannitol, maltitol, xylitol och isomalt).

Livsmedel som jäser

Utgångspunkten är att livsmedel som jäser i tarmen leder till obekväma biverkningar som härmar eller förstorar IBS-symtom. Vissa livsmedel jäser lättare än andra. De tekniska namnen ovan representerar olika typer av kortkedjiga kolhydrater och sockeralkoholer som finns i många livsmedel vi äter som snabbt jäser.

Under matsmältningsprocessen bryter våra kroppar fysiskt och kemiskt ner maten till enklare former, så att det är lättare för oss att absorbera näringsämnena. Fast trots våra matsmältningsinsatser, förblir många av dessa kolhydrater dåligt absorberade i tunntarmen. [1] I de flesta individer, utlöser dessa oabsorberade matrester, inga ogynnsamma symtom.

Shepherd och hennes kollegor hävdar att FODMAP-innehållande livsmedel hos vissa IBS-patienter kan utlösa uppblåsthet och diarré, och att när de begränsar den totala konsumtionen av alla FODMAPs, eller bara specifika, verkar dessa symtom minska. De föreslår att medan alla typer av FODMAP verkar förvärra uppblåsthet och diarré, varierar deras verkningsmekanismer i kroppen från en FODMAP till den andra.

Här är skillnaderna de noterade:

Vissa FODMAPs förhindrar avföring från att fastna genom att dra överflödigt vatten i matsmältningskanalen (osmotiskt aktiva små molekyler).

Andra FODMAPs är den perfekta maten (substratet) som bakterierna blomstrar i tjocktarmen. [2] Det finns liten gasproduktion i tunntarmen eftersom bakteriekoncentrationen är låg. När de osmälta kolhydraterna når tjocktarmen, jäser bakterierna som normalt lever där snabbt. Denna jäsning resulterar i produktion av gas, liknande produktionen av bubblor vid jäsning av druvor till champagne.

Uppbyggnad av gas i tjocktarmen kan leda till obehag, uppblåsthet och smärta. Dessa symtom är mycket mer intensiva hos individer med IBS, eftersom det är troligt att de redan är överkänsliga för även normala stimuli.

Vill du testa och bli glutenfri så kanske dessa artiklar intresserar dig:

Viktiga fakta om Låg FODMAP Diet: FODMAP:s är faktiskt bra för de flesta

I allmänhet ingår FODMAPs i en näringsrik kost och friska individer bör fortsätta att njuta av deras fördelar. Mjölk och mejeriprodukter är bra källor till kalcium, vilket hjälper till att bygga starka ben och avvärja benskörhet. Frukt och grönsaker bidrar till vårt dagliga fiberintag och är fulla av vitaminer och mineraler. Baljväxter är en utmärkt proteinkälla, särskilt viktigt för en vegetarian. Oligosackarider, såsom lök och vitlök, främjar också selektivt tillväxten av fördelaktiga bakterier i tjocktarmen, vilket sedan avskräcker tillväxten av skadliga bakterier såsom C. difficile och E. coli.

Av dessa skäl och andra bör du inte börja på resan för att sänka FODMAP i din kost såvida inte du och ditt vårdteam anser att det är ett nödvändigt steg i din behandlingsplan och du har gjort lämpliga komplexa kostjusteringar för att inkludera näringsrika livsmedel som kan ge näring som FODMAPs ger.

En riktad strategi

 • FODMAPs orsakar inte IBS, men att begränsa deras intag kan ge en möjlighet för hantering av symtom hos vissa patienter. Den låga FODMAP-kosten börjar med eliminering av alla FODMAP i 6-12 veckor, följt av gradvis återintroduktion tills patienter når ett acceptabelt intag.
 • Helst kommer IBS-symtom att förbättras under restriktionsperioden och kunna upprätthållas eftersom patienter långsamt återinsätter begränsade mängder i deras kost.
 • Om symtomen inte förbättras under eliminationsförsöket, så finns det inget skäl att fortsätta denna diet.
 • Till och med Shepherd konstaterar, “För vissa människor kan en förändring av maten de äter hjälpa deras IBS, medan det för andra inte kommer att göra någon skillnad.” [3]
 • För att vara säker på att du fortfarande uppfyller dina dagliga näringsbehov är det alltid viktigt att söka professionell råd innan du tar bort eller begränsar vardagliga livsmedel från din kost.
 • FODMAPs förekommer naturligt i många livsmedel och är vanliga tillsatser i förpackade livsmedel och mediciner, vilket gör det mycket svårt för den genomsnittliga personen att upptäcka och undvika dem helt utan professionell rådgivning.

Forskning

Australien har dock varit navet för de flesta studier som undersöker minskningen av FODMAP-intaget och dess effekt på IBS-symtom. Även om forskningen fortfarande är på experimentstadiet och en del av det är motsägelsefullt, visar resultaten ett visst löfte. En liten brittisk studie jämförde den kliniska effektiviteten av den låga FODMAP-dieten med standardriktlinjerna NICE (Storbritanniens National Institute for Health and Clinical Excellence) för IBS-dietterapi.

NICE-riktlinjerna täcker både allmänna kostråd (t.ex. regelbundet måltidsmönster, justering av fiberintag, minskning av koffein) och symptomspecifika kostråd för flatulens, uppblåsthet, diarré och förstoppning.4 Niomånadersbedömningen bestod av endast 82 vuxna IBS patienter, 39 i standard-NICE-gruppen och 43 i den låga FODMAP-gruppen. Alla deltagare hade ett samråd med en dietist och fick hemtagningsmaterial specifikt för deras tilldelade grupp. Vid uppföljningen fyllde deltagande patienter ett frågeformulär där de bedömde symptomförändringar. När forskarna kombinerade alla symtom till en sammansatt poäng hade fler patienter i den låga FODMAP-dietgruppen (86%) en förbättrad poäng jämfört med standard-NICE-gruppen (49%).

Intressant nog var det ingen signifikant skillnad i andelen patienter som rapporterade förbättring i förstoppning mellan de två grupperna. Totalt rapporterade 32 av 42 patienter i den låga FODMAP-gruppen tillfredsställelse med deras symtomsvar jämfört med 20 av 37 patienter i standard-NICE-gruppen. Forskarna frågade en undergrupp av patienter hur mycket tid det tog för deras symtom att lösa sig och medeltiden för individer i denna grupp var 3,5 veckor.

Huvudbudskap

 • FODMAPs är fermenterbara kortkedjiga kolhydrater och sockeralkoholer som absorberas dåligt av kroppen.
 • Dieten består av eliminering av FODMAPs i 6-12 veckor, följt av gradvis återintroduktion till en acceptabel gräns.
 • Detta är en svår diet att följa utan vägledning och stöd från en registrerad dietist.
 • FODMAPs orsakar inte IBS, men en låg FODMAP-diet kan hjälpa till att lindra symtomen hos vissa patienter.

Den låga FODMAP-dieten visar löfte för lindring av symtom hos IBS-patienter i Australien och Storbritannien, men dock med de olika diet- och matkällorna i dessa regioner kommer det att kräva skandinavisk forskning för att visa om denna diet kommer att vara effektiv för IBS-patienter här.

OBS!
Den som vill försöka detta program bör bara göra det i samråd med en registrerad dietist som har specifik utbildning i IBS.

Referenser

1. Barrett Jet al. Fermentable oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides and polyols (FODMAPs) and nonallergic food intolerance: FODMAPs or food chemicals? Therapeutic Advances in Gastroenterology. 2012;5(4):261-268.
2. Gibson PR et al. Evidence-based dietary management of functional gastrointestinal symptoms: The FODMAP approach. Journal of Gastroenterology and Hepatology. 2010;25:252-258.
3. Shepherd Works. Irritable Bowel Syndrome (IBS).Available at http://shepherdworks.com.au/disease-information/irritable-bowel-syndrome-ibs.Accessed 2012-08-23.
4. Staudacher HM et al. Comparison of symptom response following advice for a diet low in fermentable carbohydrates (FODMAPs) versus standard dietary advice in patients with irritable bowel syndrome. Journal of Human Nutrition and Dietetics. 2011;24:487-495.

Andra artiklar dom du kanske skulle tycka är intressanta:

Lämna en kommentar