Irritabelt tarmsyndrom (IBS)

Irritabelt tarmsyndrom (IBS)

Om du lider av följande pågående symtom kan du ha IBS:

IBS är en kronisk, ofta försvagande, funktionell gastrointestinal (GI) störning. Det medför symtom som inkluderar buksmärta, uppblåsthet och förändrat tarmbeteende, såsom förstoppning och / eller diarré, eller växlande mellan de två.

När du lider av IBS är tarmens funktion eller rörelse inte helt rätt. Det finns inga medicinska tester för att bekräfta eller utesluta en diagnos. Och ändå är det det vanligaste mag-tillståndet världen över. 

IBS kan börja i barndomen, tonåren eller vuxenlivet och kan lösa sig oväntat under perioder under en individs livslängd, men kan återkomma oväntat. Studier visar att det kan drabba så många som 5-10% av Svenskar vid varje given tidpunkt. Men upp till 40% säger sig lida av något relaterat till IBS varje månad.

Du kanske också vill läsa om: Kan träning vara lösningen för IBS (forsknings summering)

IBS i vardagen

I Sverige och de flesta västerländska länder verkar IBS uppstå betydligt oftare hos kvinnor än hos män, men orsaken till detta är fortfarande oklart.

Även om varje person har en unik IBS-upplevelse med symtom som kan variera mycket, kan detta tillstånd avsevärt minska en persons livskvalitet. Trots detta söker endast cirka 40% av dem som har IBS-symtom hjälp från en läkare.

IBS påverkar ofta individer i arbetsför ålder. Detta kan betyda en ökad ekonomisk börda när de är för sjuka för att arbeta, antingen genom att ta många sjukdagar (frånvaro) eller inte kan producera lika bra på jobbet (närvarande).

Under åren har vissa kallat denna samling symtom med många namn. Bland annat slemhinnekolit, nervkolon, spastisk kolon och irritabel kolon. Men alla dessa är missvisande, främst för att IBS inte är begränsad till tjocktarmen (kolon). Ibland förväxlas IBS med kolit eller andra inflammatoriska sjukdomar i tarmkanalen, men skillnaden är tydlig.

När det kommer till IBS verkar inflammation inte åtfölja symtomen.

Kolla även in vår artikel om 7 vanliga myter kring IBS som inte är sanna.

Trettio sekunders IBS test

1. Har du haft buksmärtor minst en dag i veckan under de senaste tre månaderna?

2. Om ja till ovanstående, har du upplevt minst två av följande:

 • Smärta i samband med tarmrörelser?
 • Ont i samband med en förändring i tarmrörelsens frekvens?
 • Smärta ibland förknippad med förstoppning eller diarré?

Om du svarade ”nej” på någon av frågorna är det troligt att du inte har IBS. Dock kan du ändå vilja konsultera en läkare om du svarade ”ja” på någon av frågorna.

Om du svarade ”ja” på alla frågorna kan du ha IBS. Du är inte ensam!

Många Svenskar lever med denna vanliga matsmältningsstörning. Det finns behandlingsalternativ för att minska eller eliminera dina symtom. Och förbättra din livskvalitet. Läs denna sida noggrant och kontakta din läkare, apotekspersonal, annan vårdpersonal för ytterligare hjälp.

Du kan även ta dig en titt på diet som vi rekommenderar vid IBS. Kanske du kan testa och följa denna och se om du mår bättre.

Andra saker som kan vara intressant och läsa om är låg FODMAP diet eller den förenklade låga FODMAP dieten som vi har skrivit fulla artiklar på som är backade av forskning.

Symtom på IBS

black-and-white-quote-t-shirt-design-maker-with-typography-text-30e.png

Nästan varje person har upplevt magkramper, uppblåsthet, förstoppning eller diarré någon gång  i sitt liv. De som har IBS upplever emellertid dessa symtom oftare och mer intensivt. Ofta i den utsträckning de stör det dagliga livet.

En person som lider av detta har sannolikt ett känsligt matsmältningssystem med ökad reaktivitet, så att mag-tarmkanalen svarar helt annorlunda på normala tarmstimuli, såsom passage av fasta ämnen, gas och  vätska genom tarmarna. Dessa ovanliga rörelser kan leda till svårigheter med avföring eller plötslig, brådskande eliminering. Upp till 20% av de som har IBS rapporterar brådskande problem när det kommer till avföring. Vissa individer med IBS kan också uppleva ansträngning för att få ut avföring tillsammans med en känsla av ofullständig evakuering (tenesmus). Samt enorm lindring av smärta/obehag när gas eller avföring slutligen passerar. En trådig substans (slem) kan täcka avföringen.

Individer kan ha olika kombinationer av symtom. Där ett symptom dominerar medan de andra matsmältningssymptomen uppträder mer slumpmässigt och oförutsägbart. Dessa tarmupplevelser och deras oförutsägbarhet kan leda till en hög grad av ångest för IBS-patienten. Avföringens konsistens kan variera enormt. Allt från helt flytande till att vara så fast att det liknar små stenar. Externa faktorer, såsom stress, kan påverka avföringens konsistens.

Undergrupper

Det finns olika undergrupper, som är associerade med avföringskonsistens.

 • IBS-D är när matsmältningssystemet kontraherar snabbt och  matsmältningsprodukter passerar snabbt genom matsmältningskanalen, vilket resulterar i frekventa, vattniga tarmrörelser (diarré).
 • IBS-C är när matsmältningssystemet fungerar långsamt, vilket fördröjer transittiden för matsmältningsprodukter, vilket resulterar i hårda, svåra att passera och infrekvent avföring (förstoppning).
 • Och IBS-M är när transittiden genom matsmältningskanalen fluktuerar, vilket får patienter att uppleva en blandning av både diarré och förstoppning, ofta växlande mellan de två. Dessa extrema avföringskonsistenser kan ibland till och med uppstå inom samma tarmrörelse.

Tarmsmärta kan uppstå när material i en del av tarmen passerar långsamt medan material i en annan del går igenom snabbt. Dessa samtidiga åtgärder kan producera tarmrörelser växlande mellan förstoppning och diarré. Ibland till och med inom samma tarmrörelse. Dessutom kan långvariga sammandragningar av tarmen förhindra normal luftpassage och utlösa uppblåsthet, rapningar och flatulens. Uppblåsthet kan bli så allvarlig att kläderna känns stramare och buksvullnad blir synlig för andra.

Smärta manifesterar sig på många sätt med IBS. Det kan hända snabbt eller episodiskt, vara pågående eller lösa sig snabbt, det kan inträffa bara då och då eller ofta och flyttar från en plats i tarmen till en annan mycket snabbt.

Matsmältningssmärta uppträder ofta efter en måltid och kan pågå i timmar. De som har IBS tenderar att ha en snabbare och mer intensiv reaktion på smärtstimuleringar i mag-tarmkanalen än de som inte har IBS. Intensiteten av smärtan kan variera från person till person. För vissa är det något massivt som stoppar deras dag, för andra är det mindre problem.

Andra problem som kan vara relaterade till IBS

Symtom som förekommer utanför matsmältningskanalen som kan vara relaterade till IBS inkluderar:

 • Sömnstörningar
 • Fibromyalgi
 • Ryggsmärta
 • Kronisk bäckenvärk
 • Interstitiell cystit
 • Temporomandibulär ledstörning
 • Posttraumatisk stressstörning och migränhuvudvärk.
 • Kvinnliga patienter som har IBS har också rapporterat obehag under samlag (dyspareuni)
 • Humörstörning,
 • Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD)
 • Ångestsyndrom.

Majoriteten av personer med IBS indikerar att deras symtom stör vardagen. De med IBS-D eller IBS-M känner ofta att de inte kan delta i arbete eller sociala aktiviteter om de inte är säkra på att det finns lättillgängliga badrumsfaciliteter tillgängliga. Vissa individer med IBS-C har ofta sådan smärta att de tycker att även små kroppsrörelser är obekväma. Smärta och täta tarmrörelser eller oförmåga att eliminera avföring kan göra skolan, arbetet och sociala situationer svåra. Många av dem som arbetar eller går i skolan säger att de missar en eller flera dagar under en genomsnittlig tremånadersperiod på grund av deras IBS-symtom.

Psykologi kring IBS

Individer med IBS kan uppleva ett varierat utbud av känslor relaterade till tillståndet som varierar i intensitet och kan inkludera:

 • Ångest
 • Depression
 • Skam
 • Rädsla 
 • Skuld
 • Ilska
 • Förlust av självkänsla.

Lyckligtvis kan psykologisk hantering av IBS ofta hjälpa till att minska dessa symtom. Om du lider av detta från IBS uppmuntar vi på Viking Health dig att uppsöka hjälp.

Diagnos av IBS

Eftersom symtomen på IBS varierar och det inte finns några specifika fysiska tester för att avgöra om en patient har IBS, är en del av den diagnostiska processen att utesluta andra sjukdomar. Vanligtvis kommer din läkare att vidta följande steg för att nå en IBS-diagnos:

Medicinsk historia: Din läkare kommer att granska din medicinska historia. Med focus på tarmfunktionsmönster, typ av symptom och uppkomst, förekomst eller frånvaro av andra symtom. Och varningssignaler som kan indikera någon annan diagnos. Det är viktigt att notera vilka symtom som inte är relaterade till IBS, som inkluderar viktminskning, blod i avföringen och feber. Om behovet av gå på toa väcker dig från din sömn bör du rapportera detta till din läkare eftersom det inte är typiskt för IBS och kan ha andra konsekvenser.

Tarmsmärta och smärta i livmodern/äggstockarna kan vara svår att skilja åt, så gynekologiska problem kan försena eller förvirra en IBS-diagnos hos kvinnor.

Undersökningar

Fysisk undersökning: Under en fysisk utvärdering kan tarmen ha ofrivilliga ryckiga muskelsammandragningar (spastisk) och verka öm. Även om tarmens fysiska hälsa vanligtvis verkar normalt i andra avseenden.

Undersökningstest: En läkare kan begära test för att utesluta andra möjliga sjukdomar. När de utför en undersökning ser läkare tarmkanalen med ett instrument som kommer in i kroppen via munnen (gastroskopi) eller anus (koloskopi/sigmoidoskopi). Undersökningen är gjord av ett ihåligt, flexibelt rör med en liten ljus- och videokamera. Läkaren kan också begära rutinmässiga blod- och avföringstester för att utesluta kända organiska sjukdomar. Vissa symtom på celiaki överlappar de hos IBS, så en familjehistoria av denna sjukdom kan vara en anledning att testa för det. En läkare gör en diagnos av irritabelt tarmsyndrom efter att ha tagit dessa steg och efter att ha beaktat karaktären av individens symtom i förhållande till informationen som beskrivs i trettio sekunders testet på IBS som du kan hitta högst upp på denna sida.

Möjliga orsaker till IBS

Medan vi inte vet säkert vad som orsakar IBS är det en multifaktoriell störning. IBS involverar sannolikt en interaktion mellan tarmkanalen, bakterier i tarmen, nervsystemet och yttre faktorer, såsom stress.

Även om det inte är bevisat finns det teorier om faktorer som påverkar IBS-symtom, inklusive:

 • Neurologisk hyperkänslighet i GI (enteriska) nerver
 • Fysisk och/eller emotionell stress
 • Kostfrågor som matallergier eller känslighet eller dåliga ätmönster
 • Användning av antibiotika för GI-infektion
 • Gallsyra malabsorption
 • Mängden eller typen av fysisk träning
 • Kroniskt alkoholmissbruk
 • Abnormiteter i mag-sekretioner och/eller sammandragningar i matsmältnings-muskler (peristaltik)
 • Akut infektion eller inflammation i tarmen (enterit), såsom resenärens diarré, som kan föregå uppkomsten av IBS-symtom

GI-systemet är mycket känsligt för adrenalin (hormonet som frigörs när man är upphetsad, rädd eller orolig). Och även för andra hormoner. Förändringar i kvinnliga hormonnivåer påverkar också mag-tarmkanalen, så IBS-symtom kan förvärras vid specifika tider under menstruationscykeln. Eftersom dessa hormoner kan påverka matens transittid genom matsmältningskanalen kan detta vara skälet till att IBS finns övervägande hos kvinnor, även om direkta bevis fortfarande saknas.

OBS.
Det är viktigt att notera att eftersom det inte finns något definitivt bevis på källan till IBS, är många främjade potentiella ”orsaker” och annonserade ”botemedel” för detta syndrom helt enkelt spekulationer.
Medan irritabelt tarmsyndrom är kroniskt och smärtsamt finns det inga bevis för ett samband mellan denna sjukdom och en ökad risk för allvarligare tarmsjukdomar som inflammatorisk tarmsjukdom eller kolorektal cancer.

Hantering av IBS

GI-kanalen är ett extremt komplext system som påverkas av många nerver och hormoner. Det är uppenbart att de typer av mat som äts, frekvensen och miljön för att äta, liksom olika mediciner påverkar både tarmens utsöndring och rörlighet. Den viktigaste aspekten av IBS-behandlingen är att förstå dina symtoms unika natur och eventuella försvårande eller utlösande faktorer.

Det är också bra att inse att det kan ta tid innan tarmfunktionen återgår till ett mer normalt tillstånd, och symtomen kan lösa sig och sedan återkomma.

Kost- och livsstilsförändringar

Tarmen reagerar på hur och när en person äter, så det är viktigt att äta regelbundna, välbalanserade, måttligt stora måltider snarare än oregelbundna, varierande måltider. Ibland förbättras IBS-symtom genom att ge tillräckligt med tid för regelbundna ät- och badrumsrutiner. Dessutom kan upprätthållandet av ett hälsosamt sömnschema och måttlig mängd motion minska symtomen.

Vissa individer rapporterar att kostfetter och livsmedelstillsatsen mononatriumglutamat (MSG) utlöser symtom. Vissa tycker att symtomen förvärras när man konsumerar stora mängder vätska med måltiderna. Andra tycker att matlagning av grönsaker och frukt minskar IBS-symtom jämfört med när man äter dem råa. De med IBS kan behöva undvika eller minska konsumtionen av GI-stimulanser som koffein, nikotin och alkohol, särskilt om det dominerande symptomet är diarré.

Att ha IBS betyder inte nödvändigtvis att du producerar mer gas, men dina tarmar kan vara mycket känsliga för passage av gas. Att minska intaget av luft, som är den största källan till tarmgas, och att undvika stora mängder gasproducerande livsmedel kan hjälpa till. För att minska svälld luft, undvik tuggummi, ät din mat sakta mat, drick inte kolsyrade drycker, drick inte för att få ner maten och undvik att smutta på varma drycker. Andra saker som kan leda till luftsväljning är:

 • Kronisk smärta
 • Ångest
 • Spänning

Låg FODMAP diet

En dietterapi för IBS, kallad låg FODMAP diet, ökar i popularitet i västvärden. FODMAP är en förkortning för fermenterbara oligosackarider, disackarider, monosackarider och polyoler.

Dessa är svår smälta kolhydrater, vilka tar sig in i tjocktarmen där de fermenteras av bakterierna som finns där. För många individer orsakar dessa livsmedel inga problem, men vissa som har IBS tycker att dessa livsmedel förvärrar deras symtom. Kosten innebär att man undviker specifika livsmedel i sex till åtta veckor för att se om symtomen avtar. Om symtomen förbättras kan du långsamt återinföra FODMAPs i kosten till en acceptabel gräns. FODMAPs finns i många livsmedel, så att ta bort dem från din kost på lång sikt kan öka risken för näringsbrister. Även om resultaten av studier som gjorts på låg FODMAP-diet visar lovande resultat, hjälper det inte alla, och ytterligare forskning krävs. Det finns också en förenklad låg FODMAP-diet som kan vara lättare att följa.

Det är viktigt att notera att IBS är mycket varierande och att varje individ kan uppleva olika triggers. Genom att föra en matintagsdagbok och notera alla biverkningar kan du snabbt identifiera och ta bort problematisk mat från din kost och bestämma ett tillvägagångssätt som fungerar bäst för dig. 

OBS!
Var noga med att konsultera en registrerad dietist innan du eliminerar någon livsmedelsgrupp på lång sikt.

Fiber

Ett viktigt steg för att kontrollera symtomen på IBS är att öka kostfiber från växter, som människokroppen inte kan smälta på egen hand. Fiberinnehållet i livsmedel förblir detsamma vid matlagning, även om denna process kan förändra dess effekt i tarmen. När man tänker på fiber i sin diet är det viktigt att titta på både fiberinnehållet i livsmedel och typen av fiber (olöslig eller löslig).

Öka ditt kostfiberintag gradvis, så att din kropp kan anpassa sig till förändringen, men se till att också öka mängden vatten du dricker. Detta kommer att minimera eventuella negativa effekter som kan uppstå på grund av en plötslig kostförändring. Din läkare eller dietist kan rekommendera en av de många kommersiellt tillgängliga, koncentrerade fiberföreningarna på marknaden.

Olösliga fibrer lindrar mild förstoppning.

Vattenolösliga fibrer inkluderar:

 • Lignin (finns i grönsaker)
 • Cellulosa (finns i fullkorn)
 • Hemicellulosa (finns i spannmål och grönsaker)

Lösliga fibrer bildar geler när de blandas med vatten, vilket gör tarminnehållet klibbigare och motståndskraftigt mot flöde så att maten stannar längre i mag-tarmkanalen. Detta är viktigt för personer som lider av diarré.

Några exempel på vattenlösliga fibrer inkluderar:

 • Pektiner (t.ex. äpplen, bananer, grapefrukt, apelsiner, jordgubbar)
 • Gums (t.ex. kål, blomkål, ärtor, potatis, havre, korn, linser, torkade ärtor, bönor)

OBS.
Det är viktigt att notera att för vissa IBS-D-patienter kan en diet med alltför högt kli fiber utlösa frekventare diarré, medan andra typer av fiber fortfarande kan vara till hjälp. Kontakta din läkare eller dietist om du har några frågor angående fiber i din kost.

Stress

Separat från centrala nervsystemet har tarmarna sitt eget oberoende nervsystem (enteriskt nervsystem). Det reglerar processerna för att smälta mat och eliminera fast avfall. Detta system kommunicerar med centrala nervsystemet och de påverkar varandra.

Många med IBS rapporterar höga nivåer av stress, vilket kan relatera till faktorer som dåliga sömnvanor, hårt arbete och överdriven användning av koffein, alkohol och/eller tobak.

IBS är inte en psykologisk störning, även om stress, depression, panik eller ångest kan förvärra tarmsymptomen.

Korrekt träning och vila kan hjälpa till att minska stress och påverka IBS-symtom positivt.

Psykologiska behandlingar kan hjälpa medicinsk behandling, inklusive avslappningsträning, tidshantering, livsstilsförändringar och kognitiv omstrukturering.

Fysioterapi

Bäckenbotten består av muskler som hjälper till att kontrollera avföring. Vissa individer med IBS kan ha inkoordination av bäckenbotten (dyssynergi/anismus).

En sjukgymnast med utbildning i rehabilitering av bäckenbotten kan genomföra en grundlig undersökning, som kan innefatta en digital vaginal undersökning (för kvinnor), en digital rektalundersökning, observation och beröring (palpation) av perineum och bukvägg, och elektromyografisk (EMG) biofeedback bedömning.

Målet med sjukgymnastikbehandling är att utveckla förmågan att slappna av i bäckenbotten helt och samtidigt tillåta mjuka framdrivande krafter från djupa magmuskler att evakuera tarmen helt. Sjukgymnastik kan också hjälpa dem som har diarré-dominerande symtom och upplever tarmbrådska och/eller inkontinens i vattnig avföring. Fråga din regionala sjukgymnastikförening för att hitta en registrerad sjukgymnast som har inkontinens eller bäckenbottenträning

Probiotika

Probiotika är vänliga, levande mikroorganismer (främst bakterier och jäst) som ger en hälsofördel när de introduceras till människans tarm. Viss forskning kopplar ursprung och utveckling (patogenes) av olika kroniska tarmstörningar till störningar i mikrobiomet eller till kroppens oförmåga att interagera ordentligt med mikroorganismer. Dessa resultat har uppmuntrat forskare att utveckla nya sätt att modifiera det komplexa tarmekosystemet som ett medel för terapi och uppmanade det medicinska samfundet att öka sina ansträngningar för att minska användningen av antibiotika eftersom de stör den naturliga tarmmikroorganismbalansen.

Vissa antibiotika har dock visat sig vara fördelaktiga vid IBS.

Probiotika känns som ett  tilltalande behandlingsätt av IBS, men behandlingsutmaningarna rikliga. Många kommersiella produkter innehåller inte den mängd levande bakterier som påstås på deras etiketter. Dessutom dödar hårda magsyror de flesta probiotika (som livsmedelsproducenter/tillverkare lägger till livsmedel som yoghurt) innan de når kolon, där de behöver leva för att göra sitt jobb. Om du vill lägga till probiotika i din kost är det troligt att du inte kommer att ha tillräckligt med yoghurt för att förbättra din matsmältningshälsa, som vissa marknadsförare kan hävda.

Vissa kommersiella produkter innehåller tillräckliga mängder probiotika och de har speciella formuleringar för att hjälpa dem att passera den sura magsmiljön. Framväxande vetenskap antyder att specifika probiotika endast är effektiva för speciella medicinska tillstånd. Vi uppmanar konsumenter att se till att det probiotika de köper är en beprövad behandling för deras medicinska tillstånd.

De verkliga potentiella fördelarna och riskerna med probiotika i mag-hälsan har ännu inte fastställts, men forskningen inom detta innovativa område går snabbt framåt.

IBS Framtid

Med tiden, och genom förståelse och trogen efterlevnad av en individualiserad behandlingsplan, kan många patienter med irritabelt tarmsyndrom se fram emot en märkbar förbättring av sitt tillstånd. Faktum är att statistik visar att ungefär 10% av IBS-patienterna blir bättre varje år, även om en ny uppsättning individer kommer att utveckla tillståndet och hålla andelen människor i IBS-befolkningen vid varje given tidpunkt ganska konsekvent.

IBS är fortfarande ett tillstånd som avsevärt kan äventyra en individs livskvalitet och tyvärr kommer inte alla med IBS att bli symptomfria. I de flesta fall kommer behandlingen att pågå och individualiseras för att möta patientens specifika behov och förbättra den dagliga funktionen.

Andra artiklar som du kanske skulle tycka är intressanta:

Lämna en kommentar