Allt om Hösnuva – Symtom, Behandling och Mer

Allt om Hösnuva - Symtom, Behandling och Mer

Hösnuva, eller allergisk rinit, är en av de vanligaste allergiska sjukdomarna i Sverige, men det är också en av de mest missförstådda. Låt oss dyka in i ämnet för att förstå mer om dess symtom, behandling, och hur det påverkar oss. VikingHealth bjuder in dig till en resa genom vetenskapens värld.

Vi sammanfattar forskningen, så att du kan bli en viking i din egen hälsa!

Symtom på Hösnuva

Forskning på hösnuva, även känd som allergisk rinit, har gett betydande insikter i både dess orsaker och potentiella behandlingsmetoder.

Allergisk rinit uppstår när immunsystemet överreagerar på allergener i luften – vanligtvis pollen, damm, mögel eller djurhår. Immunsystemet avger kemikalier, som histamin, vilket leder till inflammation i näsan, ögonen, halsen och ibland även lungorna. Denna inflammation orsakar de typiska symtomen på hösnuva (Pawankar, Canonica, Holgate & Lockey, 2011).

Detaljerad lista över symtomen på hösnuva:

 1. Nysningar: En av de mest framträdande och omedelbara reaktionerna på exponering för allergener.
 2. Nästäppa: Svullnaden och inflammationen i näspassagerna kan leda till en känsla av nästäppa.
 3. Rinnsnuva: Överflödigt mucus produceras för att spola ut allergenerna, vilket leder till en rinnsnuva.
 4. Kliande, röda eller vattniga ögon: Ögonen kan bli irriterade som svar på allergenerna och kan bli kliande, röda och/eller vattniga.
 5. Klåda i näsan, mun, hals, öron eller huden: Dessa områden kan bli irriterade och klåda som svar på histaminfrisättningen.
 6. Trötthet: Många människor upplever generell trötthet som en reaktion på en allergisk reaktion.
 7. Huvudvärk: Vissa människor kan uppleva huvudvärk som en reaktion på allergener.
 8. Andningssvårigheter: I vissa fall, speciellt hos astmatiker, kan exponering för allergener också leda till andningssvårigheter.
 9. Hosta: I vissa fall kan allergener orsaka irritation i halsen och leda till hosta.
 10. Förlust av luktsinne: I svårare fall kan nästäppan leda till en förlust av luktsinne.

Observera att symtomen på hösnuva kan variera mellan individer och att alla inte kommer att uppleva alla dessa symtom. Svårighetsgraden av symptomen kan också variera, och vissa människor kan uppleva mycket milda symtom medan andra kan ha mycket svåra symtom.

Behandling av Hösnuva

Även om hösnuva, även känd som allergisk rinit, är en kronisk tillstånd, har vetenskapliga framsteg gjort det möjligt att effektivt hantera dess symtom och minska dess inverkan på daglig livsföring.

 1. Antihistaminer: Dessa är kanske den mest kända typen av över disk-behandlingar för hösnuva. De fungerar genom att blockera histamin, en kemikalie som frisätts av immunsystemet under en allergisk reaktion, vilket minskar symtomen som nysningar, klåda och rinnsnuva. Antihistaminer kan tas som tabletter, nässprayer eller ögondroppar beroende på vilka symtom som är mest besvärande.
 2. Kortikosteroider: Nässpray innehållande kortikosteroider kan vara mycket effektiva för att lindra nästäppa och rinnsnuva. Dessa läkemedel minskar inflammationen i näsan och hjälper till att lindra svullnad och irritation.
 3. Avsvällande medel: Avsvällande nässprayer och tabletter kan användas för att lindra nästäppa. De fungerar genom att smala blodkärlen i näsan, vilket minskar svullnaden och gör det lättare att andas.
 4. Ögondroppar: Dessa kan innehålla antihistaminer, kortikosteroider eller andra antiinflammatoriska läkemedel för att lindra röda, kliande och vattniga ögon.
 5. Immunoterapi: För personer med svårare symtom som inte lindras tillräckligt genom medicinering, kan immunoterapi (allergivaccinering) vara ett alternativ. Denna behandling innebär regelbunden exponering för små mängder allergener för att gradvis bygga upp kroppens tolerans mot dem. Detta kan göras antingen genom injektioner (subkutan immunoterapi) eller genom droppar eller tabletter under tungan (sublingual immunoterapi).
 6. Livsstilsändringar: Utöver medicinska behandlingar, kan livsstilsändringar och förebyggande åtgärder också vara till stor hjälp. Detta kan innefatta att undvika utomhusaktiviteter när pollennivåerna är höga, att hålla fönster stängda under pollensäsongen, att duscha och byta kläder efter att ha varit ute, och att använda luftrenare för att minska mängden allergener inomhus.

Det är viktigt att komma ihåg att det som fungerar bäst för en person kanske inte fungerar lika bra för en annan. Behandlingsplaner ska anpassas individuellt, med hjälp av hälso- och sjukvårdspersonal, för att bäst möta varje individs specifika behov och livsstil.

Forskning om Hösnuva

För att få en djupare förståelse av allergiska sjukdomars genetik har forskare undersökt en rad faktorer, inklusive genetiska och miljömässiga påverkan, och deras effekter på sjukdomsutveckling och svårighetsgrad (Holloway, Yang & Holgate, 2009). Studier har belyst betydande roller som lokal vävnadssusceptibilitet spelar, såsom epitel-/epidermal barriärfunktion och omvandling, särskilt i genet som reglerar proteinerna filaggrin, ADAM33, och GSDML/ORMDL3. Dessa proteiner har visat sig vara viktiga i utvecklingen av atopisk dermatit och astma (Holloway et al., 2009)1.

Genom att studera gen-miljöinteraktioner och använda Mendelianska randomiseringsmetoder har forskarna kunnat få ökad insikt i miljöutlösare för allergiska sjukdomar. Detta inkluderar rollen för allergiframkallande substanser och luftföroreningar (Holloway et al., 2009).

Intressant nog tyder vissa studier på att det finns specifika genetiska kopplingar till allergiska sjukdomar i specifika organ. Till exempel har forskning på genetik för allergisk konjunktivit visat att dess genetiska kopplingar skiljer sig från dem för atopisk astma, vilket antyder att det finns organspecifika sjukdomssusceptibilitetsgener (Nishimura et al., 2001).

Detta stöds ytterligare av bevis som kopplar samman allergiska sjukdomar, såsom hösnuva, astma och atopisk eksem, till ökningen av miljöföroreningar. Detta omfattar en studie som visade att hög allergen och biltätnings exponering tillsammans var kopplade till prevalensen av hösnuva (Schäfer & Ring, 1997). Vidare har luftföroreningar också kopplats till en ökad frekvens och svårighetsgrad av luftvägssjukdomar, inklusive astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOPD), liksom allergiutveckling (Kelly & Fussell, 2011).

Klimatförändringar kan också ha en inverkan på framtidens allergiprevalens. En studie antyder att klimatförändringar kan leda till en fördubbling av antalet människor som är allergiska mot ambrosia pollen i Europa från 33 till 77 miljoner människor under perioden 2041–2060 (Lake et al., 2017).

Dessutom är det värt att notera att livsstilsval och kost kan ha en betydande inverkan på immunsystemets åldrande och på inflammatoriska tillstånd, inklusive allergier. En meta-analys visade att preoperativ administrering av omega-3-fettsyror inte hade någon signifikant effekt på den postoperativa inflammatoriska responsen hos patienter som genomgick bukkirurgi, men författarna påpekade att resultatet var osäkert på grund av det begränsade antalet studier och patienter som ingick i analysen (Mohsen et al., 2023). I en systematisk översikt framhölls vikten av regelbunden träning för att upprätthålla och förbättra immunfunktionen, men mer forskning krävs för att helt förstå dess effekter på det åldrande immunsystemet (Haaland et al., 2008).

Att leva med Hösnuva

Att leva med hösnuva kan vara utmanande, men med rätt kunskap och verktyg är det helt möjligt att hantera sjukdomen effektivt. Att känna igen sina symtom och undvika triggers är lika viktigt som att följa läkarens råd och hålla sig uppdaterad om den senaste forskningen.

Forskning har visat att allergiska sjukdomar som hösnuva kan påverka livskvaliteten påtagligt. Symtomen kan leda till minskad sömnkvalitet, minskad produktivitet på jobbet eller i skolan och allmänt obehag. Därför är det viktigt med effektiv behandling och symtomlindring (Meltzer, 2016).

Behandlingsstrategier för hösnuva fokuserar på att lindra symtomen. Dessa inkluderar antihistaminer, nasala kortikosteroider, dekongestiva medel, leukotrienreceptorantagonister och immunoterapi (Bousquet, Khaltaev, Cruz, et al., 2008). Antihistaminer minskar frisättningen av histamin, vilket minskar inflammation och därmed lindrar symtomen. Nasala kortikosteroider minskar svullnaden i näspassagerna. Immunoterapi, eller allergivaccinationer, kan användas för att gradvis minska immunsystemets respons på specifika allergener.

Nyligen har det genomförts forskning om användningen av probiotika för att lindra symptomen på hösnuva. En studie publicerad i American Journal of Clinical Nutrition fann att en daglig dos av probiotika kan hjälpa till att lindra symtomen på hösnuva genom att hjälpa kroppen att skapa en balanserad immunrespons (Dennis-Wall et al., 2017). Men, mer forskning krävs för att fullt ut förstå och bekräfta dessa fynd.

Slutsats

Hösnuva, mer formellt känt som allergisk rinit, är inte bara en samling irriterande symtom som nysningar och kliande ögon. Det är en komplex sjukdom med potentiella inverkan på alla aspekter av ditt liv, från din dagliga produktivitet till din allmänna livskvalitet. Men det är också viktigt att komma ihåg att du inte är maktlös inför denna sjukdom. Med rätt information, verktyg och stöd kan du förvandlas till en “hälsans viking”, mäktig nog att ta kontroll över dina symtom och styra ditt liv i den riktning du önskar.

Vi vill ta tillfället i akt att tacka er för att ni följer oss på VikingHealth. Vi är fast beslutna att fortsätta leverera vetenskapligt grundade och praktiska råd för att hjälpa er att navigera genom olika hälsoutmaningar. Och för oss, är ingen utmaning för stor, ingen strid för hård. Tillsammans kan vi alla bli hälsans vikingar – starka, uthålliga och aldrig redo att ge upp.

Om ni har frågor, funderingar eller vill dela med er av era egna erfarenheter av att hantera hösnuva, tveka inte att kommentera nedan. Dela också gärna detta inlägg med någon ni tror skulle dra nytta av det. Ju fler vi är, desto starkare blir vår vikingahärd!

Slutligen, glöm inte – gör som vikingarna, ta kontroll över din hälsa idag!

Vanliga frågor och svar om Hösnuva FAQ

Fråga: Vad är hösnuva?

Svar: Hösnuva, även känd som allergisk rinit, är en allergisk reaktion på vissa typer av allergener, oftast pollen, damm, mögel eller djurhår. Symptomen inkluderar nysningar, klåda i näsan, röda och kliande ögon, och nästäppa.

Fråga: Hur behandlas hösnuva?

Svar: Även om det inte finns något botemedel för hösnuva, finns det effektiva behandlingar som kan lindra symptomen och förbättra livskvaliteten. Antihistaminer, nässprayer och ögondroppar är de vanligaste behandlingsalternativen. För mer allvarliga fall kan läkare föreslå immunoterapi.

Fråga: Vad är immunoterapi?

Svar: Immunoterapi är en behandlingsmetod där patienten utsätts för små mängder av allergenet, med syfte att gradvis bygga upp kroppens tolerans mot det. Detta kan bidra till att lindra symtomen på hösnuva.

Fråga: Är hösnuva ärftlig?

Svar: Ja, forskning har visat att hösnuva kan vara ärftlig. Om en eller båda dina föräldrar lider av hösnuva, är det större sannolikhet att du också kommer att göra det.

Fråga: Kan jag förhindra hösnuva?

Svar: Det är svårt att helt förhindra hösnuva, särskilt om du är genetiskt benägen för det. Men det finns åtgärder du kan vidta för att minska din exponering för allergener och lindra dina symptom, till exempel genom att hålla fönster stängda under hög pollen säsong och regelbundet rengöra ditt hem för att minska damm.

Fråga: Hur kan jag veta om jag har hösnuva?

Svar: Om du misstänker att du har hösnuva, är det bästa att göra att kontakta en läkare. De kan göra tester för att fastställa om dina symtom orsakas av allergier, och om så är fallet, vilka specifika allergener du reagerar på.

Referenser

 1. Holloway JW, Yang IA, Holgate ST. Genetics of allergic disease. J Allergy Clin Immunol. 2010;125(2 Suppl 2):S81-S94. doi:10.1016/j.jaci.2009.10.071
 2. Nishimura A, Meltzer RS, Chute K, Orrell J, Ono SJ. Genetics of allergic disease: evidence for organ-specific susceptibility genes. Int Arch Allergy Immunol. 2001;124(1-3):197-200. doi:10.1159/000053709
 3. Schäfer T, Ring J. Epidemiology of allergic diseases. Allergy. 1997;52(38 Suppl):14-22. doi:10.1111/j.1398-9995.1997.tb04864.x
 4. Kelly FJ, Fussell JC. Air pollution and airway disease. Clin Exp Allergy. 2011;41(8):1059-1071. doi:10.1111/j.1365-2222.2011.03776.x
 5. Lake IR, Jones NR, Agnew M, et al. Climate change and future pollen allergy in Europe. Environ Health Perspect. 2017;125(3):385-391. doi:10.1289/EHP173
 6. Mohsen, M., Ho, D., Coenen, E., et al. Omega-3 fatty acids and postoperative inflammatory response: a systematic review and meta-analysis. Br J Anaesth. 2023; In press.
 7. Haaland DA, Sabljic TF, Baribeau DA, Hart LE, Gastaldi AC. Is regular exercise a friend or foe of the aging immune system? A systematic review. Clin J Sport Med. 2008;18(6):539-548. doi:10.1097/JSM.0b013e3181845f0e
 8. Pawankar R, Canonica GW, Holgate ST, Lockey RF. WAO White Book on Allergy 2011-2012. World Allergy Organization, 2011.
 9. Meltzer EO. Quality of life in adults and children with allergic rhinitis. J Allergy Clin Immunol. 2001;108(1 Suppl):S45-53. doi:10.1067/mai.2001.115569
 10. Bousquet J, Khaltaev N, Cruz AA, et al. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008 update (in collaboration with the World Health Organization, GA(2)LEN and AllerGen). Allergy. 2008;63 Suppl 86:8-160. doi:10.1111/j.1398-9995.2007.01620.x
 11. Dennis-Wall JC, Culpepper T, Nieves C Jr, et al. Probiotics (Lactobacillus gasseri KS-13, Bifidobacterium bifidum G9-1, and Bifidobacterium longum MM-2) improve rhinoconjunctivitis-specific quality of life in individuals with seasonal allergies: a double-blind, placebo-controlled, randomized trial. Am J Clin Nutr. 2017;105(3):758-767. doi:10.3945/ajcn.116.140012

Nu när du vet allt om Hösnuva, kanske du också vill läsa om:

Lämna en kommentar