Översikt av Celiaki

Vad är celiaki och hur hanterar man det?

Celiaki

Celiaki är ett autoimmunt gastrointestinalt medicinskt tillstånd som orsakar skador på tunntarmen.

För de som lider av detta, utlöser ett ämne som kallas gliadin (ett protein i gluten) ett ovanligt immunsvar som leder till utplattning och förändring av miljontals mikroskopiska fingerliknande saker (villi) som finns i tunntarmen. När den skadade villin inte fungerar ordentligt kan kroppen inte få tillräckligt med viktiga proteiner, fetter, kolhydrater, vitaminer och mineraler från livsmedel som är nödvändiga för god hälsa.

Individer som har celiaki bör aldrig äta någon produkt som innehåller till och med den minsta mängden gluten som innehåller gliadin. Eftersom det bara krävs en molekyl för att utlösa denna destruktiva respons.

Om du är här för att du lider av denna sjukdom eller känner någon som gör det och ska tillaga mat så har vi skapat en tabell som går över vad man kan och inte kan äta som celiaki lidande.

OBS.
Det är viktigt att notera att vissa individer kan ha glutenintolerans eller allergi utan att ha celiaki. Detta betyder att de är känsliga för gluten eller har en allergisk reaktion mot proteinet, men inte har någon mätbar tarmskada. Ibland kan en intolerant eller allergisk person också ha en inflammerad tarm.

Förekomst av celiaki

Det finns variationer i statistiken för förekomst av celiaki runt om i världen. Och forskare fortsätter att förfina dessa siffror, främst för att den vetenskapliga förståelsen för detta vanliga tillstånd ökar och testmetoderna förbättras. Forskare uppskattar för närvarande att så många som 2% av befolkningen i Sverige har lider av detta. Men siffran är 3 procent för de födda mellan 1984 och 1996.

Att ha familjemedlemmar med tillståndet ökar individens risk att utveckla celiaki. Den största risken är för dem som har ett syskon, barn eller förälder med sjukdomen, eftersom två av tio individer i denna grupp (20%) också kommer att ha sjukdomen. De som har en andra gradens släkting som en farförälder, moster, farbror eller kusin med som lider av detta har också större risk, men inte lika höga risk. Individer med Downs syndrom har en ökad sannolikhet för att utveckla celiaki.

Symtom

Här är några vanliga symptom:

Inledningsvis kan dessa symtom förväxlas med andra gastrointestinala (GI) tillstånd som irritabelt tarmsyndrom (IBS), laktosintolerans eller inflammatorisk tarmsjukdom. Det är möjligt att vissa individer som har odiagnostiserade GI-problem faktiskt kan ha celiaki.

Så länge en person följer en strikt glutenfri diet, orsakar celiaki inte i sig många problem. Det finns dock flera störningar och risker förknippade med tillståndet. De med celiaki har en högre förekomst än den allmänna befolkningen av många andra tillstånd, såsom:

 • Typ I-diabetes
 • Anemi
 • Artrit
 • Osteoporos
 • Leversjukdom
 • Infertilitet
 • Sköldkörtelproblem
 • Depression
 • Trötthet
 • Neurologiska sjukdomar
 • Växtstörningar

Observera att: Duhrings sjukdom (dermatitis herpetiformis) är en mindre vanlig manifestation av celiaki. Det är ett distinkt tillstånd som resulterar i intensiv brännande och kliande hudskador.

Diagnostisering av celiaki

Diagnos kan vara svår och/eller fördröjd eftersom symtom kan inträffa när som helst från barndomen till sen vuxen ålder, och kan vara svaga och varierande från person till person. Om ett barn inte växer som förväntat, undersöker läkare ofta för celiaki, vilket står för diagnoser som oftast förekommer hos barn. Emellertid är det också vanligt med en ny diagnos hos individer i åldersintervallet 40-50 år.

Mer än 97% av de personer som diagnostiserats med celiaki har gener som kallas HLA-DQ2 och/eller HLA-DQ8, jämfört med endast 40% av befolkningen i allmänhet. Att testa för denna markör är dyrt och bekräftar inte en celiacdiagnos. 

Medan vissa symtom kan varna en läkare för att misstänka celiaki, är dessa inte tillräckliga för att kunna bilda en diagnos. Forskare uppmuntrar vårdpersonal att vara medvetna om riskfaktorerna för denna genetiska störning och att testa alla som kan vara i riskzonen. Specifika blodprov kan med mycket hög noggrannhet avgöra om någon har celiaki. Testerna är inte lika exakta hos små barn. Det definitiva diagnostiska testet är analys i ett mikroskop av en biopsi som tas från tunntarmen. Resultaten av blod och biopsi är mest korrekta om personen har konsumerat gluten under veckorna fram till testerna. Tunntarmens läkningssvar på en glutenfri diet kan senare hjälpa till att bekräfta diagnosen.

Hantering av celiaki

För närvarande är den enda godkända behandlingen för celiaki livslångt undvikande av gluten. Många livsmedel innehåller gluten, inklusive alla produkter från vete, korn och råg. Livsmedelsproducenter använder ofta gluten vid bearbetning av livsmedel eftersom det binder, stabiliserar och förhindrar att det smular sönder. du kanske även vill läsa fem glutenfria korn som du troligtvis inte har testat.

De med celiaki måste helt undvika alla typer av uppenbart gluten (t.ex. bröd och pasta som inte är specifikt glutenfria) och måste se upp med och undvika dolda källor i alla förpackade eller bearbetade livsmedel (t.ex. soppor, glassar och såser). Genom att läsa alla etiketter noggrant och regelbundet, eftersom tillverkare ibland byter recept och kan inkludera gluten i en tidigare glutenfri produkt. Ämnen som är giftiga för individer med celiaki kan finnas i produkter där du minst förväntar dig dem, till exempel i limet som finns i vissa kuvert och stämplar, i vitaminer och läkemedel och till och med i vissa munvatten och tandkrämer.

Det finns även gluten i vissa saker som inte klassas som livsmedel som till exempel gluten i hudvårdsprodukter.

Tips på kost

Det finns kliniska bevis för att konsumtionen av 50-70 g per dag av ren, okontaminerade havre kan vara säker för vuxna med celiaki. Eftersom undantag kan förekomma är det dock bäst att diskutera din förmåga att tolerera havre med din läkare. Var också försiktig med att det inte finns någon garanti för att havre inte har förorenats med andra korn längs livsmedelskedjan.

Glutenproteinet i majs och ris är inte giftigt för celiaki-patienter, så du kan ersätta med dessa föremål i din kost. Några andra produkter som är säkra för dem med celiaki är amarant, pilrot, bovete, lin, pulsmjöl av baljväxter (bönor, garbanzo, linser och ärter), hirs, potatismjöl, potatisstärkelse, quinoa, soja mjöl och tapioka.

Korsförorening kan emellertid uppstå om malning av dessa mjöl sker vid en anläggning som också behandlar gluteninnehållande produkter. Var en klok konsument och kontrollera källan till de produkter du använder. Du kanske också borde boka en tid med en registrerad dietist, som kan hjälpa dig att anpassa en diet som fungerar för dig.

Äta ute med Celiaki

När du äter ute kan det vara svårt att prata personligen med kocken och bara begära glutenfria livsmedel och ingredienser. Glutenföroreningar i kök som serverar produkter som innehåller gluten är mycket troligt att ske. Många personer med celiaki har lättare att besöka restauranger där de är säkra på att personalen kan följa nej-glutenregeln. Andra har glutenfria snacks med sig om de inte kan hitta säker mat när de äter ute. Så småningom blir screening för gluten helt naturligt, oavsett om du handlar för hemleveranser eller överväger menyval.

Produkter som EZ Gluten™ testremsor gör det möjligt att ta ett prov av en mat eller dryck och testa det för gluten inom några minuter, vilket kan hjälpa till att eliminera gissningen av att välja säkra livsmedel. Den är bärbar, enkel att använda och har mer än 99% noggrannhet.

Även om strikt dietföljd enbart kommer att leda till tarmläkning hos de flesta individer, kan vissa kräva en kort kurs av ett immunsuppressivt läkemedel, såsom prednison.

Slutsats

Efter en glutenfri diet kommer symtomen att stoppas hos de flesta individer som har celiaki. Förbättringar börjar vanligtvis inom några dagar och den befintliga tarmskadorna börjar läka på så lite som tre månader. Även om det för vissa äldre kan ta upp till två år för alla villi att vara helt funktionella.

Genom att undvika produkter med gluten efter diagnos kan du undvika ytterligare skador och negativ utveckling av sjukdomen. Allvarliga, skadliga hälsokonsekvenser kan uppstå över tiden om du inte följer en strikt glutenfri diet.

Andra artiklar just du med celiaki kan vara intresserad av:

Lämna en kommentar