Vem borde ta järntillskott? – Symptom, behandling och dosering

Järn är ett näringsämne som spelar många viktiga roller i din kropp, inklusive att hålla dig frisk och full av energi. Därför kan järntillskott vara lämpligt i vissa fall.

Låga järnnivåer är vanliga och de kan orsaka obehagliga symtom som trötthet, dålig koncentration och frekventa sjukdomsanfall. Det är emellertid inte alltid lätt att upptäcka järnbrist, särskilt i början.

Järntillskott blir till ett bra alternativ, enbart om kostförändringar inte lyckas.

I den här artikeln diskuterar vi järntillskott, vilka som kan dra nytta av dem, liksom de bästa sätten att testa dina järnnivåer.

Symtom på låga Järnnivåer

Låga järnnivåer är vanliga, särskilt i vissa delmängder av befolkningen. Om de lämnas obehandlade kan de utvecklas till ett allvarligare tillstånd som kallas järnbristanemi (IDA).

IDA är ett tillstånd där ditt blod inte innehåller tillräckligt med friska, syrebärande röda blodkroppar. Som ett resultat kan du uppleva följande symtom:

 • trötthet
 • brist på energi
 • andnöd
 • koncentrationssvårigheter
 • mer frekventa anfall av sjukdom
 • svårigheter att reglera din kroppstemperatur eller ofta känna dig kall
 • blek hud
 • hjärtklappning
 • huvudvärk
 • höra ringande, väsande eller surrande
 • ljud inuti huvudet
 • kliande
 • ont i tungan eller sväljsvårigheter
 • förändringar i hur maten smakar
 • håravfall
 • cravings för icke-matvaror, såsom is eller smuts – även känd som pica
 • smärtsamma öppna sår i munens hörn
 • skedformade naglar
 • en okontrollerbar lust att röra på benen – även känd som rastlösa bensyndrom

Om du upplever något av dessa symtom, bör du överväga att diskutera diagnostiska testalternativ med din vårdgivare för att identifiera eller utesluta låga järnnivåer eller IDA.

Tänk på att dessa symtom oftast är mest märkbara när låga järnnivåer går till IDA. Således kan du ha låga järnnivåer utan att uppleva några av dessa tecken, särskilt i de tidiga stadierna av järnbrist.

Att få dina järnnivåer testade regelbundet kan vara ett bra sätt att identifiera och behandla låga järnnivåer innan de potentiellt utvecklas till IDA.

SAMMANFATTNING
Låga järnnivåer är vanliga och kan, om de lämnas obehandlade, utvecklas till järnbristanemi (IDA). Symtom uppträder ofta först när IDA har utvecklats. Att få dina järnnivåer testade regelbundet kan hjälpa till att identifiera en brist innan den går vidare till IDA.

När kan järntillskott vara till hjälp

Järntillskott kan hjälpa till att vända låga järnnivåer eller behandla järnbristanemi. De kan ge resultat snabbare än dietinterventioner och är ofta den behandlingsmetod som väljs.

Dessa tillskott kan vara särskilt hjälpsamma bland människor som är benägna att få låga järnnivåer, särskilt om de inte kan upprätthålla en god järnstatus genom enbart diet, inklusive:

 • gravida människor
 • spädbarn och småbarn
 • människor som har svåra perioder
 • frekventa blodgivare
 • personer med cancer
 • personer med mag-tarmsjukdomar, såsom celiaki, ulcerös kolit eller Crohns sjukdom
 • de som har genomgått magkirurgi
 • personer med hjärtsvikt
 • de som tar järnförtärande läkemedel, tex. de som används för att minska magsyra
 • människor deltar regelbundet i tung träning
 • de som följer en vegetarisk eller vegansk diet
 • personer med blodsjukdomar, såsom talassemi eller sigdcellanemi
 • människor med alkoholism

Att ta dessa tillskott i onödan kan också orsaka cellskador och i allvarliga fall leda till organsvikt, koma eller dödsfall. Negativa biverkningar kan förekomma hos alla, men verkar särskilt dödliga hos barn [1].

Prata därför alltid med din vårdpersonal om att testa ditt eller ditt barns järnstatus innan du tar järntillskott och följ alltid din vårdgivares doseringsrekommendationer.

Intressant artikel: Proteinpulver, användning och rekommendationer

OBS.
Det är viktigt att notera att intag av järntillskott när de är onödiga kan skada din hälsa, delvis för att de vanligtvis innehåller höga doser av järn, vilket kan orsaka matsmältningsproblem och minska absorptionen av andra näringsämnen i tarmen.

SAMMANFATTNING
Järntillskott kan vända suboptimala järnnivåer. Se till att du kontrollerar dina järnnivåer i förväg, eftersom det kan skada din hälsa i onödan.

Bli testad för lågt järn

Att ta ett blodprov är ett av de bästa sätten att diagnostisera låga järnnivåer eller IDA, eftersom förhållandena kan vara svåra att diagnostisera baserat på bara symtom.

Ett kompletterande tillvägagångssätt är att överväga hur dina kosttillskott och kompletterande järnintag jämförs med de rekommenderade järnintagen.

För att förstå vikten av att begära vissa blodprover framför andra kan det vara användbart att förstå de tre huvudstadierna av järnbrist.

Stadier av järnbrist
Låga järnnivåer går vanligtvis till IDA genom dessa steg:

Mild järnbrist. Detta tillstånd består av låga järnnivåer med ferritinnivåer mellan 10–30 mcg / L, samt ett normalt antal röda blodkroppar (RBC) med hemoglobin över 12 g / dL och hematokrit över 36% för kvinnor och 41% för män.
Mild funktionell järnbrist. Detta tillstånd består av utarmade järnnivåer med ferritinnivåer lägre än 10 mcg / L men ett normalt RBC-antal med hemoglobin över 12 g / dL och hematokrit över 36% för kvinnor och 41% för män.
Järnbristanemi (IDA). Detta tillstånd består av utarmade järnnivåer med ferritinnivåer lägre än 10 mcg / L, plus ett RBC-antal som faller under det normala intervallet med hemoglobin under 12 g / dL och hematokrit under 36% för kvinnor och 41% för män.

Hur ofta ska du testa?

De utan historik med låga järnnivåer kan välja att testa sina nivåer en gång per år för att upptäcka en potentiell järnbrist i sina tidiga skeden.

Om du tar järntillskott kan förbättringar av hemoglobin märkas inom 4 veckor. Det tar dock i allmänhet minst tre månader att fylla hemoglobinnivåerna helt och ibland ännu längre att fylla på ferritinnivåer.

Därför bör personer som för närvarande tar kosttillskott för att behandla järnbrist vänta minst 3 månader efter påbörjad behandling, om inte något längre, innan de får testat hemoglobin- och ferritinnivåerna igen.

Som sagt, svarar en liten del av människor antingen inte på orala järntillskott eller upplever biverkningar. Som sådan kan de behöva andra behandlingar.

Därför, om du har IDA och inte märker någon förbättring av symtomen inom de första 4-8 veckorna efter att du har tagit ett tillskott, överväga att få testat dina hemoglobinnivåer igen för att kontrollera om du svarar på behandlingen.

SAMMANFATTNING
Att testa dina hemoglobin-, hematokrit- och ferritinnivåer är det bästa sättet att identifiera en järnbrist innan det potentiellt utvecklas till IDA. Hur ofta du ska testa dina järnnivåer beror på din nuvarande järnstatus.

Slutsats om järntillskott

Järntillskott kan hjälpa till att vända en järnbrist när enbart kostförändringar misslyckas.

Vissa människor, inklusive gravida kvinnor, spädbarn, småbarn, tränings fanatiker och personer med vissa medicinska tillstånd är mer benägna att låga järnnivåer och bör testa sina järnnivåer regelbundet.

Om du funderar på att testa dina järnnivåer, se till att begära ett hemoglobin- och hematokrittest tillsammans med ett ferritintest. Denna kombination är mest effektiv för att identifiera en järnbrist, även i de tidiga stadierna.

Köp Järn på Proteinbolaget

Rekommenderade intag av järn

Intagningsrekommendationer för järn i Dietary Reference Intakes (DRI) som utvecklats av Food and Nutrition Board (FNB) vid Institute of Medicine (IOM) vid National Academies (tidigare National Academy of Sciences). DRI är den allmänna termen för en uppsättning referensvärden som används för planering och bedömning av näringsintag hos friska människor. Dessa värden, som varierar efter ålder och kön, inkluderar:

Rekommenderat dagligt intag(RDA): Genomsnittligt dagligt intag som är tillräckligt för att möta näringsbehovet hos nästan alla (97% –98%) friska individer; används ofta för att planera näringsmässigt adekvata dieter för individer.

Tabell 1 visar de nuvarande RDA för järn för icke-vegetarians. RDA för vegetarianer är 1,8 gånger högre än för människor som äter kött. Detta beror på att hemejärn från kött är mer biotillgängligt än ickejärn från växtbaserade livsmedel, och kött, fjäderfä och skaldjur ökar absorptionen av ickejärn [5].

För spädbarn från födseln till 6 månader etablerade FNB en AI för järn som motsvarar det genomsnittliga intaget av järn hos friska ammande spädbarn.

ÅlderManKvinnaGravidAmmning
0-6 månader0.27 mg0.27 mg
7-12 månader11 mg11 mg
1-3 år7 mg7 mg
4-8 år10 mg10 mg
9-13 år8 mg8 mg
14-18 år11 mg15 mg27 mg10 mg
19-50 år8 mg18 mg27 mg9 mg
51+8 mg8 mg

Andra artiklar om kosttillskott:

Lämna en kommentar