Kan träning förbättra IBS?

Dagens fråga lyder: kan träning förbättra IBS? Även om hanteringsstrategier för typiskt irritabelt tarmsyndrom (IBS) inte specifikt föreskriver ett träningsprogram, rekommenderar de flesta vårdpersonal ett regelbundet program för fysisk aktivitet för att upprätthålla god hälsa.

En grupp forskare från Storbritannien [1] genomförde en kortvarig randomiserad kontrollstudie för att testa om ökad träning ledde till en förbättring av IBS-symtom och självrapporterad livskvalitetspoäng (relaterad till deras IBS) i en liten grupp stillasittande IBS-patienter. En litteratursökning visar inga liknande tidigare publicerade studier.

Irritabelt tarmsyndrom är en vanlig funktionell matsmältningsstörning som drabbar 10-30% av olika populationer över hela världen, med symtom på buken, uppblåsthet, förstoppning och / eller diarré. Detta tillstånd har en signifikant negativ inverkan på livskvaliteten för patienter.

Vi har även fulla artiklar om Dietförslag för dig som har IBS och Låg FODMAPs diet utförligt förklarad.

Vad säger forskningen om: Kan träning förbättra IBS

Med hjälp av patientinformation från ett distriktssjukhus i England valde forskarna 56 IBS-patienter för att delta i studien. Efter randomisering i två grupper gick en grupp med på att bibehålla sin normala behandlingsregim och att avstå från att ändra mängden fysisk aktivitet i sina liv. Medan den andra gruppen fick ett gå på  två separata träningskonsultationer.

Det första mötet fokuserade på att utveckla en anpassad träningsplan, öka motivationen och diskutera fördelarna med ökad träning. Forskare gav deltagarna en stegräknare som ett motiverande verktyg och som ett konkret sätt att mäta aktivitet. Efter fyra veckor inkluderades ytterligare rådgivningstips tricks. Detta för att upprätthålla den nya aktiva livsstilen och undvika ett återfall i deras tidigare stillasittande vanor. Forskare valde denna typ av intervention på grund av att den var relativt billig. Och om studieresultaten var positiva, kunde dessa metoder enkelt integreras i befintliga vårdtjänster.

I början och slutet av denna 12-veckorsstudie fyllde varje deltagare i en serie specifika frågeformulär. För att bedöma hans eller hennes symtoms svårighetsgrad, stressnivåer, livskvalitet och träningsmängd. Resultaten indikerade att träningsgrupperna hade väsentligt förbättrade förstoppningssymtom efter 12 veckor. Vad som förvånade forskarna var att poängen för livskvalitet inte förbättrades signifikant mellan de två grupperna.

Det finns flera möjligheter att förklara dessa resultat:

  • Begränsad tidigare forskning stöder inkludering av träning som en ledningsstrategi för förstoppning hos äldre individer. Samt minskar transittiden genom hela matsmältningskanalen.
  • Bristen på förbättring av livskvalitetspoäng kan bero på försökets korta varaktighet, och studiens formgivare antar att en längre tidsperiod kan vara nödvändig för att visa mätbara förbättringar.

Så kommer träning att minska dina IBS-symtom? Om du har förstoppning, kanske, men som denna studie påpekar, måste mer forskning ske för att nå en klinisk nivå. Det är viktigt att den här studien visar att en mycket liten push av motivation till träning kan ge betydande förbättringar av fysisk aktivitet. Och föreslår att detta kan vara ett värdefullt tillvägagångssätt. Dessutom fann denna studie inga skadliga effekter för deltagarna. Och det finns många andra välkända hälsofördelar när man tränar regelbundet, inklusive förbättrad kardiovaskulär kondition, viktkontroll och minskad risk för andra kroniska tillstånd.

Referenser

[1] Daley AJ et al. The effects of exercise upon symptoms and quality of life in patients diagnosed with irritable bowel syndrome: A randomised controlled study. International Journal of Sports Medicine. 2008; 29:778-782.

Nu när du har läst om kan träning förbättra IBS kanske du är intresserad av att läsa:

Vi har även registrerat oss på Blogglista.se för att synas mer i tränings sammanhang. Klicka på knappen om du vill hitta fler sidor om träning:

traningsbloggar.info

		

Lämna en kommentar