Celiaki Risk kan kopplas till Årstider och Geografi

Innehållsförteckning

Celiaki Risk: I Sverige förekommer celiaki hos 1,8% av befolkningen, vilket är nästan dubbelt så högt som i resten av världen (1%). [1] Medan många studier har koncentrerat sig på genetik och tidiga infektioner som faktorer som påverkar Sveriges höga prevalens, tyder en studie på att sjukdomsrisker kan kopplas till årstider och födelseort.

Med hjälp av data från nästan två miljoner svenska barn födda mellan 1991 och 2009 fann forskare att de som är födda på våren, sommaren och hösten hade cirka 8-10% ökad risk för att utveckla celiaki jämfört med vinterbarn. [2] De fann också att barn födda i södra och mellersta Sverige hade en ökad celiaki risk. Detta jämfört med de i norra regionen. Om man kombinerar regional data med födelsemånad och säsong. Då har barn som är födda i södra Sverige under mars, april och maj den högsta risken.

I detta skede har forskare inga fasta förklaringar för skillnaderna. De antar att barn som är födda på våren och sommaren tenderar att avvänjas och introduceras till gluten på hösten och vintern, precis när virusinfektioner börjar cirkulera genom befolkningen. Om de smittas, kan dessa virus påverka barnets tarmbakterier och förändra tarmfodret och lägga grunden för celiaki. Dessutom kan säsongsvirus ta månader att resa från de södra regionerna till norr.

Lägre risk i norr

Studiens författare tror att detta kan förklara varför förekomsten av celiaki är lägre för barn i norr. Denna studie kommer sannolikt att inspirera forskare i andra länder att analysera effekterna av miljöfaktorer på celiaki i sina egna populationer. Eftersom Sverige redan är ett nordligt land blir det intressant att se vilken inverkan klimatet har på risken för celiaki. Eftersom miljöfaktorer identifieras och bedöms hoppas forskare en dag kunna anpassa beteende. Detta för att förhindra den gradvisa ökningen av celiaki över hela världen.

Nu när du har läst om Celiaki risk. Så kanske du är intresserad av att lära dig mer om celiaki och glutenintolerans:

Referenser:

[1]. Your celiac disease risk is tied to where and when you were born. Newscaf. Available at: http://www.newscaf.com/out/?i=570897. Accessed 2016-08-19.
[2]. Namatovu F et al. Season and region of birth as risk factors for coeliac disease a key to the aetiology? Arch Dis Child. 2016;0:1-5.

Andra artiklar som kan vara intressanta för dig:

Lämna en kommentar